ஜிஎஸ்டி உயர்வை தொடர்ந்து, நெய், தயிர், லஸ்சி விலை உயர்வு- முழு பட்டியல்

தமிழ்நாட்டில் பல தனியார் நிறுவனங்கள் தங்களது தயிர், லஸ்சி, மோர் ஆகியவற்றின் விலையை ரூ.4 முதல் ரூ.10 வரை உயர்த்தி உள்ளன. இந்த நிலையில் அரசுத்துறை நிறுவனமான ஆவினும் தனது உபபொருட்களான தயிர், நெய், வெண்ணெய் விலைகளை உயர்த்தியுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு உடனடியாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

பொருட்கள்                                 பழைய விலை       புதிய விலை

தயிர் ஸ்பெஷல் (100 கிராம்)          ரூ.10                      ரூ.12

தயிர் ஸ்பெஷல் (200 கிராம்)          ரூ.25                      ரூ.28

பாக்கெட் தயிர் (500 மி.லி.)             ரூ.30                      ரூ.35

பிரீமியம் கப் தயிர் (400 கிராம்)     ரூ.40                        ரூ.50

பிரீமியம் தயிர் (ஒரு கிலோ)           ரூ.100                  ரூ.120

பிரோபயாடிக் லஸ்சி (200 மி.லி.)    ரூ.27                       ரூ.30

மேங்கோ லஸ்சி (200 கிராம்)         ரூ.23                          ரூ.25

சாக்கோ லஸ்சி (200 மி.லி.)           ரூ.23                         ரூ.25

பாக்கெட் மோர் (200 மி.லி.)           ரூ.7                             ரூ.8

நெய் (ஜார்-ஒரு லிட்டர்)                ரூ.535                         ரூ.580

நெய் (ஜார்-அரைகிலோ)             ரூ.275                         ரூ.290

நெய் (ஜார் 200 மி.லி.)                   ரூ.120                           ரூ.130

நெய் (ஜார் 100 மி.லி.)                 ரூ.65                              ரூ.70

நெய் (ஜார் 5 லிட்டர்)                   ரூ.2650                         ரூ.2900

நெய் (டின் 15கிலோ)                   ரூ.8680                          ரூ.9680

நெய் (அட்டைப்பெட்டி-1 லிட்டர்) ரூ.530                           ரூ.575

பிரீமியம் நெய் டின் (1 லிட்டர்) ரூ.585                              ரூ.630

நெய் பாக்கெட்-(100 மி.லி.)         ரூ.60                               ரூ.65

நெய் பாக்கெட்- (15 மி.லி.)        ரூ.10                                  ரூ.12