வீடுகளில் படிக்கட்டுகள் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும்? வாஸ்து சாஸ்திரம் சொல்வது என்ன?

பல சமயங்களில் வீடு கட்டும் போது இதையெல்லாம் கவனிக்க வேண்டுமா என சில விஷயங்களில் கவனக்குறைவாக இருந்து விடுகிறோம். அதுவே பின்னாளில் பிரச்சனையாகிவிடும். வாஸ்து படி, படிக்கட்டுகளை பற்றவைக்கும் கோணத்தில் அமைக்கக்கூடாது. இந்த பரிகாரத்தின் மூலம், நீங்கள் வீட்டின் பற்றவைப்பு கோணத்தில் படிக்கட்டுகளை கட்டலாம், உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. நீங்கள் பற்றவைப்பு கோணத்தின் தெற்கு திசையில் படிக்கட்டுகளை கட்டலாம். ஆனால் இந்த படிக்கட்டுகள் கிழக்கு சுவரைத் தொடக்கூடாது என்பது வாஸ்து சொல்லும் வழிகாட்டுதல்.

இது தவிர, உங்கள் வீட்டில் வளைந்த படிக்கட்டுகளை உருவாக்க விரும்பினால், படிக்கட்டுகளின் சுழற்சி எப்போதும் எதிர் கடிகார திசையில் இருக்க வேண்டும். அத்தகைய படிக்கட்டுகளின் சுழற்சிக்கு கிழக்கிலிருந்து தெற்கு திசை, தெற்கிலிருந்து மேற்கு திசை, மேற்கிலிருந்து வடக்கு மற்றும் வடக்கிலிருந்து கிழக்கு திசைகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இது உங்கள் வாழ்வில் நன்மை பயக்கும்.